280394349_395489019252319_3593161223392557150_n

Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek podpisał z Łukaszem Smółką Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego porozumienie w sprawie włączenia do systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej publicznego transportu zbiorowego – Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. funkcjonującego na terenie gminy Bochnia. Na mocy zawartego porozumienia, m.in.: w pojazdach RPK Sp. z o.o. (operatora gminy) zamontowane zostaną terminale systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, które umożliwią zakup wszystkich usług dostępnych w systemie MKA w systemie funkcjonującym na terenie Małopolski oraz integrację systemu transportowego gminy z innymi systemami funkcjonującymi w ramach MKA. Dodatkowo, usługi transportowe oferowane przez Gminę Bochnia będą dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży systemu MKA. Podczas podpisania porozumienia obecni byli również Piotr Dziurdzia – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Adam Kwaśniak Prezes RPK sp. z o.o.