Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Bochnia – już działa

PSZOK znajduje się na terenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Partyzantów 49 w Bochni. Przyjmuje odpady zebrane wyłącznie w sposób  selektywny, wytworzone przez mieszkańców Gminy Bochnia. Dotyczy tych, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami i wnoszą opłatę z tegoż  tytułu na rzecz Gminy Bochnia. Jest czynny w każdą środę oraz sobotę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach  środy w godz. od 14.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 12.00  Szczegółowe informacje w tym regulamin oraz rodzaje odpadów przyjmowanych oraz tych, których nie przyjmujemy znajdą Państwo na niniejszej stronie w zakładce uchwała. Zachęcam do zapoznania się z szczegółową dokumentacją.