fotom_-058

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. informuje, że od 04.09.2023 r. w rozkładach na linii komunikacyjnej numer 4 i 13 zostają wprowadzone następujące zmiany:

– Linia nr. 4 – cztery kursy ( odjazd z Bochni o godz. 8.20 , 13.30 , 17.30 i 19.40 ), które do tej pory kończyły się w Bogucicach zostały wydłużone do Cerekwi.

Odjazd z Cerekwi do Bochni o godz. 8.55 , 14.05 , 18.05 i 20.15

Linia nr. 13 – kurs z Dw. PKP w Bochni o godz. 7,25 do Sobolowa jest przyspieszony na 7.20 a trasa tego kursu prowadzi przez Pogwizdów, Berdychów umożliwiając w ten sposób dojazd dzieciom z terenu Berdychowa do szkoły w Dąbrowicy.

Powrót z Sobolowa do Bochni bez zmian.