Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), proszę o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o., Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres e-mail: iod@rpk-bochnia.pl, bądź pisemnie na adres Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o., Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca.
  3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

–    w celu zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

–    w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w celach archiwizacyjnych, oraz w celu marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

  1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, nazwę i dane prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Administrator informuje, że dane osobowe mogą zostać udostępnione:

–    organom publicznym oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

–    kancelariom prawnym, firmom księgowym, firmom informatycznym, firmom audytorskim, firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym.

  1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem umowy przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego do przechowywania danych osobowych wynikających z dokumentów księgowych, który obecnie wynosi 5 lat. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego produktów i usług do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.
  2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

–    prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

–    prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

–    prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

–    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

–    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

–    prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),

–    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w tym profilowaniu.