fota Piotr

Z uwagi na upływającą kadencję władz Związku Zawodowego NSZZ “Solidarność” funkcjonującego w ramach Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bochni – w dniu dzisiejszym odbyły się wybory nowych przedstawicieli. W trakcie posiedzenia i intensywnej dyskusji dokonano wyboru władz na kolejną kadencję w osobach: Przewodniczący p. Piotr Krzywda, Z-ca Przewodniczącego p. Wojciech Kozaczka, Sekretarz p. Joanna Olas Knap.

W tychże wyborach wyłoniono również przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, którą reprezentować będą: p. Stanisław Fasuga, p. Grzegorz Krzysik oraz p. Bogdan Badylak. Po zakończonych obradach podjęto dyskusję w zakresie działalności i współpracy Związku, bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa, koncepcji rozwoju i planów inwestycyjnych w kolejnym roku. Wybranym serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszej dobrej i owocnej współpracy na rzecz Naszego Przedsiębiorstwa.